Lágyfagylaltgép bérlés, Lágyfagylaltgépek

Garancia

Jótállási, szavatossági feltételek:

A jótállási és a szavatossági feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet rendelkezései az irányadóak.

Társaságunk által biztosított jótállás tartama:  

  • a lágyfagylalt gépekre a vásárlástól számított 2 év
  • a jégkása gépekre a vásárlástól számított 1 év
  • az alkatrészekre a vásárlástól számított 1 év

Az általunk biztosított jótállás a vásárló törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

A vásárló a jótállási igényét az ellenérték megfizetésének alkalmával kiállított bizonylattal érvényesítheti, ezért kérjük ezeknek a dokumentumoknak a megőrzését.

Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett vagy a fogyasztó a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szervhez fordulhat. A 49/2003 (VII.30) GKM rendelete, valamint az 1997.évi CLV. Törvény határozza meg ebben az esetben a fogyasztó, a kötelezett és a minőségvizsgáló szerv jogait és kötelezettségeit és az eljárás módját.
A minőségvizsgáló szerv határozatta nem kötelezi a Feleket , ha ezt követően is vita merül fel, a kötelezett és a vevő közötti jogvita eldöntésére a Bíróság jogosult.

A jótállási kötelezettségek alá nem eső hibák:

  • azok a hibák, melyek a nem rendeltetésszerű használatból adódnak
  • az átalakítás
  • nem szervizpartnerrel történő üzembe helyezés, szerelés, javítás
  • szakszerűtlen kezelés
  • erőszakos külső behatás, elemi kár
  • helytelen tárolás és szállítás

A felsorolt hibák elhárítása esetén a szerelők költségeit a készülék üzemeltetőjének kell megtéríteni.

A készülék átvételekor a fogyasztó ellenőrizni köteles a készülék sértetlenségét, mivel a más szállítóval történő szállítási hibákból eredő sérülésekért Társaságunk felelősséget nem vállal, azok javítása a garanciális javítások körébe nem tartoznak.

Nagyobb garanciális javításokat telephelyünkön végezzük.